Rotterdam

Nieuws mix op het gebied van politiek, samenleving, economie, er op uit en meer

Hoe kunnen we huiselijk geweld kindermishandeling sneller gaan herkennen op de basisschool? De CDA geeft in een stuk op hun site aan, dat het... Kindermishandeling

Hoe kunnen we huiselijk geweld kindermishandeling sneller gaan herkennen op de basisschool? De CDA geeft in een stuk op hun site aan, dat het komende jaar leerkrachten in het Rotterdamse basisonderwijs daar een grote bijdrage in gaan spelen.

De onderwijskrachten gaan  een training volgen en een handreiking. Ruim 5000 leraren zullen de training gaan volgen. Volgens cijfers uit een onderzoek (???) zou in elke klas gemiddeld 1 kind mishandeld worden.